ข้อมูลและข่าวสาร

ทางสมาคม ฯ ได้เปิดให้สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ที่มีความประสงค์จะขอทำบัตรจอดรถนอกเวลาราชการ
แอดมิน
24 พ.ย. 60 0

ทางสมาคม ฯ ได้เปิดให้สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ที่มีความประสงค์จะขอทำบัตรจอดรถนอกเวลาราชการ

เรียนสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ทุกท่าน

บัดนี้ ทางสมาคม ฯ ได้เปิดให้สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ที่มีความประสงค์จะขอทำบัตรจอดรถนอกเวลาราชการ สามารถรับแบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถได้ ที่ห้องสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ ชั้น 1 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ ตั้งแต่วันที่     21 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในเวลาราชการ หรือ ( วันที่ 12 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 60 สามารถรับแบบฟอร์มและยื่นเอกสารได้ที่ งานประชุมวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ที่บูธคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ  ) รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกมลทิพย์ โทรศัพท์ 02-2188-668 , 081-918-0070

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอทำบัตรจอดรถ

1.สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

2.ค่าธรรมเนียม (บริจาคให้คณะ ฯ ปีละ 1,000 บาท)

รายการไฟล์ดาวน์โหลด